TR - EN - RU
check icon

Kalite Sertifikaları
ISO:9001:2015

check icon

Arıtma Sistemlerinde
Uluslararası Çözüm Ortağınız

check icon

29 Ülkede 500'den
Fazla Arıtma Tesisi

Kurumsal

Hakkımızda

hakkımızda Çoğalan nüfusun, endüstrideki gelişmelerin ve yaygınlaşan tarımın dünyanın kısıtlı doğal kaynakları üzerinde artan bir baskı oluşturduğu ve bu kaynakların başında gelen su ve hava üzerindeki olumsuz etkilerin sınırlanmasının yaşamsal önem kazandığı bir çağda yaşıyoruz.

İşte bu nedenlerden dolayı yarın nasıl bir dünyada yaşayacağımız, çevre teknolojisinin uygulanmasına ve geliştireceğimiz başarıya bağlıdır. ENTA 1994 ‘deki kuruluşunda sahip olduğu bu görüşü bugün varmış olduğu yerde de muhafaza etmektedir. ENTA bugün Türkiye ’de ve diğer pazarlarda çevre teknolojisinin bütün uygulama alanlarında, ağırlıklı olarak da endüstriyel ve evsel atıksu arıtımında ve su arıtımında faaliyet göstermektedir. Bu alanlarda laboratuar deneyleri, arıtılabilirlik çalışmaları, pilot ölçekli model deneyleri, proses tasarımları, proje yönetimi, eğitim hizmetleri, arıtma ekipmanı imal ve temininden anahtar teslimi tesis kurmaya kadar her kapsamda hizmet vermektedir. Yeni teknolojilere açık ve deneyimli uzman kadrosuyla mevcut koşullara / yapıya uygun teknik çözümler üretebilme ve her düzeydeki projelerde yöntemsel doğruluk ve optimal çözüm üretme titizliği ENTA ’yı arıtma sektörünün öncü kuruluşlarından biri konumuna getirmiştir.

ENTA Mühendislik; iyi kalite, süreklilik, yenilikçi yapı ve teknolojik ilerleme gerekliliği çerçevesinde standartlarına ağırlık vererek ve “ENTA MÜHENDİSLİK” kalitesini tescil ettirmek için, ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 : 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerine ait belgelerine sahiptir.

Türkiye’de ve dünyanın 29 ülkesinde en çok iş yapan ve 500’e yakın arıtma tesisi bitiren Enta Mühendislik araştırmacı, yenilikçi, uzman teknik altyapımız ve profesyonel yönetim kadromuz ile her zaman çevre teknolojilerinin uygulamalarında en iyi hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Misyon ve Vizyon

Girişimci yönetim ekibimiz, tecrübeli kadromuz ve dünya standardında gelişmiş teknoloji ve iş güvenliği etiğine sahip hizmet anlayışımızla; sektörümüzde kalite ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz. Ayrıca sosyal sorumluluğumuzun bir önceliği olarak doğaya ve insana saygı gösterirken; tüm hizmetlerimizi verimli ve yaratıcı bir şekilde uygulamaya geçirmek, yönetmek ve teslim etmek için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.

Çevre Politikamız

Enta Mühendislik Arıtma Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. firması olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye en az zarar veren teknoloji ve prosesleri seçip, doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıp, oluşan atıkların uygun şartlarda bertaraf edilmesini sağlayarak çevre üzerindeki etkilerimizi asgari düzeye indirmek amacıyla;

 • Çevresel amaç ve hedefleri belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek ve gözden geçirerek sürekli iyileştirmek,
 • Çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülük ve yönetmeliklere uymak ve müşteri gerekliliklerini yerine getirmek ve çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi için bir Çevre Yönetim Sistemi yerleştirmek,
 • Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini desteklemek,
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek, eğitimler ve uygulamalar ile bu bilincin devamlılığını sağlamak,
 • Tüm tedarikçi ve müşterileri çevre konusunda bilinçlendirmek,
 • Enta mühendislik çevre politikasının kamuoyu tarafından bilinmesini sağlamak,
 • Çevre Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi ve uygulanması ilke ve taahhüdümüzdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Enta Mühendislik Arıtma Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş. firması olarak İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin bütün yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, tüm çalışanların sağlık, güvenlik, çalışma ortamı açısından çalışılabilir bir iş ortamında olmalarını temin için;

 • Enta Mühendislik olarak, işe bağlı hastalıkların, yaralanmaların, sağlık bozulmalarının oluşmasının önlenmesini sağlamak,
 • Enta Mühendislik olarak ilgili tüm taraflara, işe bağlı hastalıkların, yaralanmaların, sağlık bozulmalarının oluşmaması için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerimizde ve yeni planlanan süreçlerde, iş kazalarını oluşturabilecek riskleri (nedenleri, tehlikeleri) en aza indirmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek eğitimler ve uygulamalar ile bu bilincin devamlılığını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli geliştirilmesi ve uygulanması ilke ve taahhüdümüzdür.

Kalite Politikamız

Su, atıksu arıtma ve katı atık teknolojileri konusunda; sürekli bir gelişim içerisinde dinamik, yenilikçi, araştırıcı, takipçi, denetleyici yaklaşım ile taahhütlerimizi gerçekleştirip hedeflerimize ulaşmaktır,

 • Verilen tüm hizmet ve taahhütlerimizde müşteri gereksinimlerini anlamak, müşterinin ihtiyaçlarını ve beklentileri tatmin ederek, isteklerini zamanında ve her defasında istenen kalitede karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktır,
 • Tedarikçilerimizle karşılıklı faydalı ilişkiler kurmaktır,
 • Tüm çalışanlarımızla birlikte takım çalışmasını uygulayarak, eğitim programlarımızla personel kalitemizi geliştirerek ve çalışma koşullarımızı iyileştirerek sürekli gelişim fikrini uygulamaktır,
 • Kalite performansını etkin olarak geliştirmek ve süreçlerimizi daima geliştirmek temel ilke ve taahhüdümüzdür.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1. Amaç

ENTA olarak, kurumsal sorumluluk anlayışımızın temelini yasalara ve kurumsal yönetim ilkelerine bağlılık oluşturmaktadır. Yüksek etik standartlarına bağlı olarak ve ENTA Etik Kuralları ile bütünlük içerisinde rüşvet ve yolsuzluğun oluşmaması için mücadele etmekteyiz.

ENTA Etik Kurallarının bütünleyici bir parçası olan bu politika ile rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerimizi ve bu konudaki yaklaşımımızı açık ve net bir şekilde ortaya koymayı hedeflemekteyiz.

2. Kapsam

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece şirket çalışanlarını değil, şirket adına hareket eden veya şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

 • Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm şirket çalışanları,
 • Tedarikçi ve yüklenici firmalar,
 • Dış hizmet alınan şirketler ve çalışanları,
 • Temsilci, acente gibi şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve kuruluşlar bu politikanın kapsamına girmektedir.
3. Sorumluluklar
Şirket Yönetimi;

Şirket Yönetimimiz bu politikamızın uygulanması için gerekli ortamı sağlar, rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir. Politikamıza aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar ve bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır. Ulaşan şikayet, ihbar ve iddialar hakkında gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar. Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

Yöneticiler, Çalışanlar ve İş Ortakları;

Tüm çalışanlarımız, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikamızı kabul etmek ve politikamızda belirtilen ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin, sorumlu oldukları ve idaresi altındaki çalışanlar ile iş ortakları tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlamakla ve kendilerine ulaşan şikayet, ihbar ve iddiaları şirketimiz iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz. Tüm şirket çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve / veya şirket iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

ENTA ile ilişkili kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda şirketimiz de sorumlu olacaktır; bu nedenle tedarikçi ve yüklenici firmalar başta olmak üzere iş ortaklarımızın da kanun ve yönetmeliklere uyumu ile birlikte ENTA Etik Kurallarını benimsemesi, ilgili yönetmelik ve prosedürler ile bu politika metnine ve bu kurallara uygun hareket etmesi beklenmektedir.

4. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele

ENTA olarak, faaliyet gösterdiğimiz ve temsil edildiğimiz tüm ülkelerde evrensel hukuk kurallarına, rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı prensip edinmekteyiz. Bu politika; tüm faaliyetlerimizin yasalara, yönetmeliklere, prosedürlere, ENTA Etik kurallarına ve diğer düzenlemelere uygun; doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler niteliktedir. Tüm paydaşlarımızın haklarının korunmasını sağlamak konusundaki hassasiyetimiz doğrultusunda hayata geçirilmiştir.

ENTA olarak, tüm ülkelerdeki faaliyetlerimizde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktayız. Bu politika kapsamındaki kişilerin; şirket lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Devlet kurumları, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın yasal haklarını korumaktayız. Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında herhangi bir şey yapılıp yapılmamış olması gözetilmeden, menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemiş olması durumunda dahi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olarak kabul edilmektedir.

Rüşvet ve yolsuzluğun iş etiğine aykırı eylemler olması yanında yasal olarak cezai yükümlülüklerinin de olması sebebiyle çalışanlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi ve bu konuyu çalışma hayatından bağımsız, kişisel ödev ve sorumluluklarının bir parçası olarak değerlendirmesi beklenmektedir.

Açık kapı politikamız sayesinde ENTA Etik kurallarının, Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının ihlali halinde, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız, iletişim kanallarımız aracılığıyla yönetimimiz ile doğrudan iletişime geçebilmektedir. Bu kuralların ihlali nedeniyle şirketimizin kayıp yaşaması durumunda çalışanlarımızla ilgili işlem yapılmasına ve haklarının korunmasına yönelik kurallarımız bulunmaktadır.

4.1. Rüşvet ve Yolsuzluk Eylemleri Başlıca Risk Alanları

ENTA, rüşvet ve yolsuzluğu risk yönetimi uygulamalarının bir parçası olarak görmekte ve iç kontrol sistemimiz sayesinde bu konular risk odaklı bir bakışla incelenmektedir. Belirlenen riskler ve potansiyel etkileri iç denetimlerimiz süresince değerlendirmelere tabi tutulmaktadır. Buna ek olarak, şirketimiz, çalışanlarının rüşvet açısından yüksek riskli görevleri kapsamında yolsuzluk risklerini değerlendirmektedir.

4.1.1. Hediyeler ve Ağırlamalar

Çalışanlarımız yasa ve yönetmeliklere uyum göstermekle ve kendi sorumluluk alanları içindeki işin yapılması için değeri ne olursa olsun, şirketimizin tercihlerini ve kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan üçüncü bir şahıstan gelebilecek eşya, hizmet, nakit veya çek gibi hediyeleri reddetmekle yükümlüdür. Çalışanlarımız diğer kurumların şirketimiz hakkında kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan ya da etkilemeyi amaçlayan hediye, ağırlama veya diğer armağanları teklif etmez, bu tür taleplerde bulunmaz. Tüm çalışanlarımız hediye ve ağırlamalara ilişkin kurallar ile ilgili şirketimizce yayınlanan bildirilerde belirtilen hususlara dikkat etmek ve ENTA Etik Kuralları uyarınca davranmakla yükümlüdür.

4.1.2. Aracılar

Üçüncü kişilerce işlenen bir yolsuzluk eylemi dahi ENTA tarafından işlenmiş sayılabileceğinden, aracı kurumların aracılık edeceği göreve ilişkin vasıfları sağladığından emin olunması için yeterli ve itinalı inceleme yapılması, şirket politikalarımıza uygun hareket edecek ve itibarımızı zedelemeyecek kurumlar ile iş ortaklığı kurulması gerekmektedir.

4.1.3. Vekaleten İş Görenler, Tedarikçi ve Yükleniciler

ENTA ile ilişki kurarak şirketimiz adına vekaleten iş gören kişilerin, tedarikçi veya yüklenicilerin, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymayı kabul etmelerini beklemekteyiz.

ENTA’ya vekil sıfatıyla hizmet veren, yönetim danışmanlığı yapan, muhasebe, bordro, bilgi teknolojileri veya tesis yönetimi gibi işlevlerle ilgilenen vekiller; tedarikçiler ve yükleniciler gibi kişi ve / veya kurumlarla girdiği ilişkilerde, 3.kişilere rüşvet verdiği duyumu alınmış olan veya bundan şüphelenilen kişi veya kurumlarla ilişki kurulmamalı; kurulmuş bir ilişki var ise böylesine bir durumun var olduğu duyumunun alındığı tarih itibariyle, söz konusu ilişki derhal sonlandırılmalıdır.

4.1.4. Siyasi Bağışlar

ENTA’da siyasi partilere, siyasetçilere ya da herhangi bir kuruluşa şirket ile ilgili herhangi bir kolaylaştırıcı işlem yapılması için ödeme yapılmasının yanı sıra maddi ve / veya ayni katkı sağlanması yasaktır.

4.1.5. Yardım Amaçlı Katkılar ve Sponsorluklar

ENTA’dan talep edilecek olan yardım amaçlı katkı ve sponsorlukların yasal olmaları, ENTA tarafından çıkarılan yönetmelik, politika, yönerge ve düzenlemelere uygun olmaları gerekmektedir. Yardım amaçlı her katkı ve sponsorluğun, açık ve şeffaf bir biçimde yapılması gerekmektedir. Bu durum, alıcıların seçimi için şeffaf kriterler belirlenmesi ve yapılmış olan büyük bağışların, halka açık bir şekilde listelenmeleri yoluyla sağlanmaktadır.

4.2. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi

Tüm çalışanlarımız, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticilerine ve / veya şirketimiz iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur.

Çalışanlar aşağıda listelenen ve benzeri durumlar ile karşılaşıldığında derhal bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

 • Çalışanımızın kendisine veya çalışma arkadaşlarına rüşvet teklif edilmesi
 • Çalışanımızın şahit olduğu veya bildiği menfaat ilişkileri ve / veya çıkar çatışmaları
 • Şirket kayıtlarında fark edilen herhangi bir usulsüzlük
 • İhale ve satın-almalarda karşılaşılan kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar
 • Herhangi bir müşterimiz veya tedarikçimize yasal ve şirket içi düzenlemelerimize aykırı şekilde menfaat sağlanması
 • Şirket dahilinde veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin ENTA Etik Kurallarına aykırı davranışlarda bulunmak üzere çalışanımızı veya çalışma arkadaşlarını zorlaması.

ENTA müşterileri ve iş ortakları, etik konuları kapsayan bildirimlerini info@enta.com.tr adresine mail atarak iletebilir.

4.3. Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar

Tüm görevlerde yönetmelik, prosedür ve talimatların eksiksiz uygulandığı gibi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası da bu politika kapsamındaki tüm paydaşlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

Tedarikçi ve yüklenici firmalar ile diğer iş ortaklarımızın “Rüşvet ve Yolsuzluk Politikasını” ihlali iş sözleşmesinin feshi ile sonuçlanmaktadır.

Çalışanlarımızın bu kuralları ihlalleri İnsan Kaynakları, İç Denetim, Hukuk Departmanı gibi ilgili departmanlarca ele alınmakta ve ENTA Yönetimine raporlanmaktadır. Sendika üyesi çalışanlarımız tarafından bu kuralların ihlal edilmesi halinde, toplu iş sözleşmesi kurallarına uygun olarak sendika temsilcilerinin de katıldığı disiplin kurulu toplanmaktadır. ENTA Etik kurallarının ve Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının ihlali durumu çalışanlarımızın iş sözleşmelerinin feshi ile sonuçlanabilir.

4.4. Takip ve Raporlama

Yolsuzluk ve rüşvet konulu iç denetim bulgularının ve etik ilkelerle ilgili konuların değerlendirildiği ENTA Etik Komitesi şirket üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yılda iki kez toplanmaktadır. Yüksek düzeyde riskler tanımlandığında, üst yönetimimizin de katılımıyla toplanan ENTA Etik Komitesi kapsamında bu riskler değerlendirilir.

Kurumsal yönetimimizin parçası olarak, şirketimizin Denetim Komitesi ve Etik Komitesi, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız konusunda üst yönetimimize raporlama yapmaktadır.

Kalite Sertifikalarımız

Yönetim Kurulu

Mehmet Yüceyurt

1997 yılından beri Enta’da çalışmakta olup, 2002 Yılından itibaren Enta’nın Genel Müdürü ve  yönetim kurulu üyesidir. Cumhuriyet üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1993 yılında Lisans eğitimini tamamlamıştır. Bununla birlikte ayrıca Yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İngilizce konuşmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet YÜCEYURT

Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Yurdaer

Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği lisans eğitimi sonrası, Boğaziçi Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği bölümünden Yüksek lisans derecesi aldı. İngilizce ve Rusça konuşmaktadır. Tayfun YURDAER evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tayfun YURDAER

Kurucu Ortağı & Yönetim Kurulu Üyesi
;