TR - EN - RU
check icon

Kalite Sertifikaları
ISO:9001:2015

check icon

Arıtma Sistemlerinde
Uluslararası Çözüm Ortağınız

check icon

29 Ülkede 500'den
Fazla Arıtma Tesisi

Faaliyet Alanlarımız

Endüstriyel Atık su

Endüstri bazlı atıksuların kirletici değerleri, karakterizasyonu ve arıtılabilirlik özellikleri farklılık gösterdiğinden, arıtma tesisi uygulamalarında da özel çözümler geliştirme zorunluluğu vardır. ENTA Mühendislik, kendine özgü çözümlerini, tesisteki üretim / su kullanımı / atıksu oluşumu ilişkilerini ve yerel koşulları titizlikle inceleyerek çözüm önerileri sunmaktadır. ENTA Mühendislik tekstil, gıda, ilaç, kimya, deri, ağır metal v.b. sektörlerde birçok arıtma tesisinin tasarımının ve anahtar teslim olarak kurulmasını gerçekleştirmiştir.

Evsel Atık Su

ENTA mühendislik; mutfak, duş, wc, ve bunun gibi evsel kullanımdan kaynaklı; villa, site, otel, kasaba ve şehir atıksuyu gibi her ölçekteki yerleşimden kaynaklanan atıksuların arıtımında, danışmanlıktan anahtar teslimi tesis kurmaya kadar her kapsamda hizmet vermektedir. Bu alanda kurulan tesislerde gerekli olan elektromekanik sistemlerin üretimini, montajını ve işletmesini yapmaktadır. ENTA Mühendislik’in kurulmasını gerçekleştirdiği tüm tesislerde, çevre kanunlarıyla ilgili arıtma verimleri istikrarlı olarak sağlanmıştır. Gereksinim halinde, arıtılmış suyun sulama amaçlı olarak kullanılması da mümkün olmaktadır.

Su Arıtma / Su Geri Kazanım

Evsel ve endüstriyel su kullanımları için suyun kalitesine göre ; pıhtılaştırma / yumaklaştırma, basit ve lamellalı çökeltme, kum filtrasyonu, demir ve mangan giderimi için oksidasyon (filtrasyon), iyon değiştirme, aktif karbon adsorbsiyonu, klorlama, ozonlama ve ultraviyole yöntemlerine göre dizaynlar yapılmaktadır. Kullanımı giderek artan membran teknolojileri ile ekonomik ve ekolojik çözümler üreterek suyun ileri arıtımı gerçekleştirilmektedir. Reverse Osmosis (Ters Osmoz), Ultrafiltrasyon, Nanofiltrasyon vb. sistemlerin tasarımı, temini ve uygulaması araştırıcı, dinamik, titiz ve uzman kadromuzla yapılmaktadır.

İmalat ve Ekipman Temini

Arıtma tesislerinin sorunsuz işletilmesi iyi dizayn edilmiş, kaliteli, uygun mekanik ekipman kullanımına bağlıdır. ENTA, mekanik ekipman üretiminde TSE, DIN, BS, CE vb. gibi standartlara göre ve çevreye uyumlu üretim yapmaktadır. ENTA’nın üretim programında otomatik ızgaralar, ızgara presleri, kum ayırıcılar, statik elekler, karıştırıcılar, sabit ve döner köprülü sıyırıcılar, yağ ayırıcılar, DAF üniteleri, yüzeysel ve basınçlı filtreler, temiz su arıtma ekipmanları, çelik tanklar, silolar, savaklar, yoğunlaştırıcılar, deflektörler, konveyor, konteyner ve çamur susuzlaştırma ekipmanları bulunmaktadır.

Projelendirme ve Danışmanlık

Yeni teknolojilere açık ve deneyimli uzman kadrosu ile bugüne kadar Türkiye‘de ve dünyanın 29 ülkesinde 500’e yakın projeye imza atan ENTA, taahhüt işlerinin yanı sıra Evsel, Endüstriyel Atıksu ve Temiz su Arıtma Tesisi Projelendirilmesi konusunda da Proje Koordinatörleri ve yetkin mühendis kadrosu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay almış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kredilendirmeye esas olmak üzere vize edilmiş sayısız projeleri vardır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından vize almış projelerimizden biri olan Velimeşe OSB Endüstriyel ve Evsel Atıksu Arıtma Tesisi yapımı bitmek üzere olup, Proje debisi 200.000 m3/gün ile Türkiye’nin Organize Sanayi Bölgesi olarak en büyük arıtma tesisine sahiptir.

Ayrıca 100.000 m3/gün ile Irak/Najaf Şehrinin Atıksu Arıtma Tesisi, 158.000 m3/gün kapasiteli Irak/ Al Numania Şehrinin İçmesuyu ve yine Irak’ta 1000 m3/saat kapasiteli birkaç ilçenin Projelendirme işini tamamlamış ve onaylatmış bulunmaktayız.

İşletme ve Bakım

Arıtma tesislerini devreye alıp, müşterimize teslim ettikten sonra oluşabilecek arıza durumlarında en iyi ve en hızlı servisi vermek amacımızdır.

Su ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi ve bakımı günümüzde en çok ihmal edilen konudur. Enta, gerek taahhüdünü aldığı tesislerin, gerekse daha sonra bu tesislerin yıllık mekanik bakımı, işletilmesi sorumluluğunu da alarak sistemin ömrünün uzamasına, ekonomik açıdan kayıpların oluşmamasına hem de çevreye olabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu konudaki tecrübesini, tesislerin işletme/bakım işlerini alarak ortaya koymaktadır.

İşletme bakım işlerinin yapımı esnasında titiz ve uzman teknik kadrosu ile yüklemindeki işleri eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yapmaktadır. Gelişmekte olduğu tüm diğer faaliyet alanlarında olduğu gibi bu konularda işletme veriminin artması, sistemin korunması, çalışanların gelişen teknolojiden en iyi şekilde yararlanmasını/bilgilenmesini benimseyerek çalışmalarını sürdürmektedir.

Fertarex® Amonyum Nitrat Geri Kazanım Tesisi

N-NH4 ve N-NO3 deşarjı doğal yaşamı tehdit etmekle beraber suni gübre kullanımı doğal su ortamında ki alg ve bakterilerin gelişimine katkı sağlar.

Yukarıda belirtilen nutrientlerin doğal denge seviyesinin üzerinde olması durumu ötrofikasyon olarak tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak, biyolojik canlılığın azalması ve balık ölümleri gözlemlenmektedir. Günümüze kadar bu tip atıksuları arıtımı için bir çok biyolojik arıtma yöntemi kullanılmıştır. Ancak konvensiyonel nitrifikasyon/denitrifikasyon yöntemleri, mikro organizmalara karbon kaynağı için yapılan organik madde dozlaması göz önünde bulundurulduğunda işletme maliyetinin fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca nitrojen konsantrasyonunun yüksek olduğu durumlarda yani 1,5mg/L N-NH3 Amonyak azotu ve 10mg/L N-NO3 Nitrit Azotu aralığında yeterli emisyon limitlerini yakalamak için %95 oranında bir giderim yapılması gerekir ve bu da kademeli arıtımı gerektirmektedir. Bu sebeple, amunyum ve nitrat giderimi için biyolojik arıtım yöntemleri yüksek maliyet ve doğal kaynak tüketimini de beraberinde getirmektedir.

Bu sebeple İsviçre kökenli “ARIONEX WASSERAUFBEREITUNG” firmasının geliştirdiği “FERTAREX” su arıtım sistemlerini öneriyoruz. Asya ve Avrupa’da mevcut 6 tesis olmakla beraber ilk tesis 1975 yılında kurulmuş, 35 yılı aşan ekonomiklik ve güvenilir işletme anlayışı ile kendini ispat etmiştir.

FERTAREX Sistemlerinin size kazandıracakları:

  • Atıksudan hemen hemen tüm amonyumnitrat ve amonyum geri kazanımı ile beraber yüksek ürün verimi,
  • Deşarj limitlerinde güvenilirlik ile mevzuata uyum,
  • Atıksu 0,06-0,1 µS/cm2jmertebesine kadar demineralize edilerek saha kullanımında ve kısmen temiz su ihtiyacında kullanılabilir,
  • Üretilen demineralize su, nitrik asit üretiminde ve boiler besleme suyunda kullanılabilir,
  • Sıfır ya da önemli ölçüde indirgenmiş deşarj,
  • Şık ve anlaşılabilir proses yönetimi.
;